Vị trí tuyển dụng

Nhân Viên Nhân Sự (Tiền Lương/Phúc lợi/C&B)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:09/01/2018

Số lượng:02

Nhân viên mua hàng nội địa

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/12/2017

Số lượng:01

Nhân viên IT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/12/2017

Số lượng:01

Nhân viên An toàn

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/12/2017

Số lượng:01

Kỹ sư xây dựng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/11/2017

Số lượng:1

Nhân viên IT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/11/2017

Số lượng:2

Nhân viên thiết kế

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/11/2017

Số lượng:1

Nhân viên thiết kế mẫu, ứng dụng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:18/09/2017

Số lượng:1

Kỹ sư Cơ khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:25/08/2017

Số lượng:1

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: