VICOSTONE LỌT TOP 5 DOANH NGHIỆP VỐN HÓA TRUNG BÌNH CÓ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT 2018

  • 03/11/2018
  • |
  • Chia sẻ:

VICOSTONE tiếp tục xuất sắc lọt vào Top 5 doanh nghiệp vốn hóa trung bình có báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất và quản trị công ty (QTCT) tốt nhất năm 2018.

Năm nay, Bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) – do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Dragon Capital phối hợp tổ chức - được nâng tầm và đổi tên thành Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết, đánh dấu sự phát triển theo hướng mở rộng cả về chiều sâu và chiều rộng của Chương trình, nhằm tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp trên sàn niêm yết minh bạch, quản trị hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững.

BCTN của VICOSTONE nhận được đánh giá cao của Ban tổ chức về sự đầy đủ và toàn diện các thông tin tổng thể, chiến lược, quản trị; báo cáo chi tiết & đánh giá của bộ phận chức năng về tình hình hoạt động trong năm cùng các cải tiến và kế hoạch hoạt động trong tương lai… của công ty. Đồng thời, BCTN của VICOSTONE có thiết kế trang bìa chuyên nghiệp, nội dung được trình bày sáng tạo và sử dụng hiệu quả các đồ thị, biểu đồ để truyền tải thông tin.


Báo cáo thường niên 2017 của CTCP VICOSTONE

Về mặt Quản trị công ty, VICOSTONE được ghi nhận đáp ứng tốt bộ tiêu chí đánh giá chất lượng QTCT trên hai cấp độ (1) Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về QTCT dành cho công ty đại chúng và (2) Áp dụng các thông lệ tốt về QTCT dựa trên Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD/G20 năm 2015.

Mười năm liên tục nhận giải BCTN tốt nhất (từ năm 2009 đến nay) cùng giải thưởng Quản trị công ty tốt nhất chính là lời khẳng định mạnh mẽ của VICOSTONE với cổ đông và nhà đầu tư về vị thế của một doanh nghiệp toàn cầu, luôn minh bạch, chuyên nghiệp trong công bố thông tin và thực hiện tốt các cam kết phát triển bền vững.