Vicostone lọt Top 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín Việt Nam 2019

  • 21/04/2019
  • |
  • Chia sẻ:

Vicostone đứng thứ 4 trong danh sách Top 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín Việt Nam 2019. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Vicostone vinh dự đứng trong bảng xếp hạng này của Vietnam Report.

Bảng xếp hạng là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học, khách quan và được công bố thường niên từ năm 2016. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát chuyên gia trong ngành; Khảo sát người dân đang sinh sống tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về mức độ hài lòng với các sản phẩm/ dịch vụ bất động sản, độ tin cậy của các thương hiệu nhà thầu và công ty sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, khảo sát doanh nghiệp về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ triển khai dự án… trong năm 2017 – 2018 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành.


Vicostone đứng thứ 4 trong danh sách Top 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín Việt Nam 2019.

Năm 2018 vừa qua đánh dấu sự kết thúc chiến lược 5 năm 2014 – 2018 của Vicostone với kết quả ấn tượng. Tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Vicostone giai đoạn này tương ứng đạt mức gần 30% và 80%. Cổ tức bằng tiền chi trả hàng năm trong giai đoạn này đạt mức cao, từ 20% đến 40%. Đây là mức cao so với trung bình thị trường ngành vật liệu xây dựng nói riêng và thị trường chứng khoán Việt nam nói chung trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp.


Ông Phạm Anh Tuấn - TGĐ Vicostone đại diện công ty nhận giải thưởng

Nhìn lại chặng đường 5 năm, HĐQT Công ty Vicostone đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì lợi ích của người lao động và cổ đông, định hình rõ nét văn hóa Vicostone luôn trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu mọi thử thách, nhờ đó hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng mà Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 đặt ra về tăng trưởng kép hàng năm 20% trong 5 năm qua.

Sự thành công của giai đoạn này đạt được là nhờ Ba yếu tố cốt lõi. Một là, Vicostone duy trì sự dẫn dắt và vị thế khác biệt trên thị trường dựa trên sự đầu tư đúng đắn vào công nghệ. Công nghệ tiên tiến được áp dụng toàn diện trên cả hai khía cạnh quản trị và sản xuất kinh doanh. Sự đầu tư lớn cho công nghệ và nghiên cứu khoa học đã mang lại hiệu quả rõ nét và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững dài hạn. Hai là, Vicostone đặt trọng tâm vào công tác phát triển con người, cung cấp cho họ cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp. Công ty không ngừng thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo thành công đội ngũ lãnh đạo kế cận lứa tuổi 30 đến 45, sở hữu năng lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh quốc tế, cùng khả năng hội nhập và thích ứng nhanh. Ba là, Vicostone thực hiện chiến lược nâng cao tỉ lệ nội địa hoá nguồn nguyên liệu đầu vào, đạt được vị thế chủ động trước các diễn biến khó kiểm soát trên thị trường.


Sản phẩm đá thạch anh cao cấp VICOSTONE Quartz Surfaces

Với những thành công và bài học kinh nghiệm của giai đoạn vừa qua, trong giai đoạn 5 năm kế tiếp 2019 – 2024, Khác biệt và Sáng tạo công nghệ để Phát triển bền vững sẽ vẫn là một trong những định hướng chiến lược cốt lõi trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Công nghệ chính là phương tiện tối ưu để biến trí tuệ, khát vọng, đam mê của người Vicostone thành những sản phẩm, dịch vụ thực sự có giá trị gia tăng, sáng tạo cao và nhân văn cho khách hàng và xã hội.