Trường Đại học PHENIKAA ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Chungnam Hàn Quốc

  • 23/08/2019
  • |
  • Chia sẻ:

GS. Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa và GS. Deog - Seong Oh – Hiệu trưởng trường ĐH Quốc gia Chungnam đã đại diện hai trường Đại học, ký kết thỏa thuận hợp tác. Cụ thể, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy các hoạt động trong các lĩnh vực trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và trao đổi các chương trình đào tạo. Hai bên cũng thống nhất thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, trao đổi thông tin và hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc (CNU), được thành lập năm 1952, theo phương châm giáo dục "Sáng tạo, Phát triển và Dịch vụ cho Cộng đồng". Với khả năng nghiên cứu và giáo dục tích cực, ngoài hợp tác học thuật - công nghiệp, Đại học Quốc gia Chungnam đã và đang thực hiện vai trò quan trọng là Trường Đại học Quốc gia có uy tín nhất ở miền Trung Hàn Quốc.