TẬP ĐOÀN PHENIKAA TRUYỀN THÔNG VỀ GÓI BẢO HIẾM SỨC KHỎE VÀ HỖ TRỢ Y TẾ NĂM 2018

  • 11/04/2018
  • |
  • Chia sẻ:

Từ tháng 03/2018, Tập đoàn Phenikaa triển khai mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế của bảo hiểm Pjico cho CBCNV.


Buổi truyền thông về gói bảo hiểm mới áp dụng cho CBCNV


Để CBCNV hiểu rõ hơn về các quyền lợi của gói bảo hiểm mới, ngày 11/04/2018, Tập đoàn Phenikaa đã tổ chức “Truyền thông về gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế năm 2018 dành cho CBCNV”. Tại buổi truyền thông, đại diện Công ty Bảo hiểm Pjico đã trình bày về quyền lợi của gói bảo hiểm; hướng dẫn các thủ tục thanh toán quyền lợi bảo hiểm; danh sách các bệnh viện bảo lãnh viện phí của Pjico và chính sách liên quan tới tất cả CBCNV.
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBCNV đã thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Tập đoàn đến đời sống, sức khỏe của người lao động, tạo cảm giác yên tâm, tạo sự gắn kết tốt giữa người lao động và Công ty.